Cadys Trend SRL colecteaza date cu caracter personal si date cu caracter special (CNP), pe pagina site-ului cadys.ro, numai cu acordul voluntar al Clientului, in urmatoarele scopuri: – validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta; – rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta; Tipuri de date colectate Nume, prenume, adresa de email, telefon, IP, CNP,cookies, adresa de facturare si adresa de livrare. Cât timp se păstrează datele cu caracter personal Datele cu caracter personal și special se păstrează din momentul înregistrarii, până în momentul închiderii contului. Singura exceptie o fac datele folosite în cadrul facturării (nume, adresa, CNP), care sunt păstrate timp de 10 ani, conform legislatiei. Terțe părți ce pot primi date cu caracter personal din partea Cadys Trend SRL – Procesatorul de plăți; -Companii de curierat, Modul de portare și stergere a datelor Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca, Cadys Trend SRL să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor “Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016” (GDPR – General Data Protection Regulation). Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la cadys.ro, printr-o cerere transmisă pe e-mail la adresa office@cadys.ro, în mod gratuit: a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat; b) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, portarea sau ștergerea datelor; c) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către cadys.ro a unei cereri transmise pe email la adresa office@cadys.ro, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către cadys.ro a unei cereri transmise pe email la adresa office@cadys.ro, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.