Cadys Trend SRL colecteaza date cu caracter personal si date cu caracter special (CNP), pe paginina site-ului cadys.ro, numai cu acordul voluntar al Clientului, in urmatoarele scopuri:

– validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta;

– rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;

 

Pentru crearea contului, Codul Numeric Personal este obligatoriu numai pentru Clientii persoane impozabile in sensul Codului Fiscal art. 155 lit. f).

Prin crearea Contului, fiecare Client si-a exprimat consimtamantul ca societatea Cadys Trend  SRL sa colecteze si sa adminstreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Dreptul de acces la date

Oricare  Client, are dreptul de a obtine de la Cadys Trend SRL, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Dreptul de interventie asupra datelor

Oricare  Client are dreptul de a obtine de la Cadys Trend SRL, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, in mod gratuit:

– dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

– dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;